You are here

Nhiều người dân nhập cư Mỹ đang ở trong tình trạng lo lắng cho chính mình và gia đình

Gần đây ở Mỹ các vụ án như hiếp dân, bạo lực gia đình được cho biết là có xu hướng giảm đi rất đáng kể. Bởi lẽ các gia đình sợ sự chia cắt trục xuất nếu báo cho chính quyền biết về vấn đề này với nguyên do quan trọng vì đa số các gia đình này là…

Read More