Gọi ngayTư vấn
You are here

Định cư Canada có phải là lựa chọn duy nhất khi muốn sống ở Châu Âu?

Úc và Canada đã được liên kết trong tâm trí thế giới trong một thế kỷ. Cả hai đều là những khu vực địa lý rải rác, dựa vào nguồn tài nguyên, những thuộc địa cũ của Anh chia sẻ ngôn ngữ, lịch sử và các vấn đề có lỗi với người bản xứ và đã trở thành hai trong…

Read More

Quy định Nhập cư để có Hộ chiếu Sip phần 2

Giấy phép nhập cư cũng có thể được cấp cho phụ huynh và bố mẹ chồng của người nộp đơn Hộ chiếu Sip. người có giấy phép nhập cảnh thanh toán phí liên quan (với điều kiện là người nộp đơn / Giấy phép xuất nhập cảnh chỉ cung cấp thêm thu nhập hàng năm 8.000 € cho mỗi phụ huynh phụ…

Read More