You are here

Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp – công ty ở Hoa Kỳ

Đăng ký một công ty ở Mỹ: Văn bản dưới đây cung cấp một bản tóm tắt chi tiết các trở ngại về quan liêu và pháp lý mà một doanh nhân định cư Hoa kỳ phải vượt qua để kết hợp và đăng ký một doanh nghiệp / công ty mới ở Hoa Kỳ. Nó phác thảo quá trình…

Read More

Số lượng nhập cư Canada cho phép năm 2017 ở con số 300.000

Thụy Điển đã được xếp hạng là nước tốt nhất thế giới cho người nhập cư, trước Canada và Thụy Sĩ. Australia và Đức đã làm tròn năm quốc gia hàng đầu, theo Báo Tin tức và Thế giới của Hoa Kỳ. Trang web khảo sát hơn 21.000 người trên khắp thế giới về cuộc khảo sát “Những quốc gia…

Read More