Gọi ngayTư vấn
You are here

Canada củng cố sự công bằng trong quá trình hủy bỏ quốc tịch

Canada củng cố sự công bằng trong quá trình hủy bỏ quốc tịch

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2018, chính phủ Canada đã thay đổi quá trình thu hồi quốc tịch để tăng trách nhiệm giải trình cho những người phải đối diện với việc thu hồi quốc tịch Canada. Điều này đánh dấu bước ngoặt so với chế độ ra quyết định trước đó được Chính phủ Bảo thủ trước đây đưa…

Read More

Nhập cư Kinh doanh tại Vương quốc Anh vào năm 2018 – Những gì đang chờ bạn ở phía trước?

Nhập cư Kinh doanh tại Vương quốc Anh vào năm 2018 - Những gì đang chờ bạn ở phía trước?

Nhập cư vào Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ trải qua sự thay đổi đáng kể trong 12 tháng tới. Đối với các đội ngũ nhân sự và các chuyên gia di động toàn cầu, sẽ rất quan trọng để đảm bảo rằng các tổ chức của họ được chuẩn bị đầy đủ để thay đổi trong các quy tắc…

Read More

Làm gì khi giấy phép bảo lãnh của bạn bị thu hồi?

Làm gì khi giấy phép bảo lãnh của bạn bị thu hồi?

Với thị trường lao động thường trú thiếu nhân viên có tay nghề ở nhiều lĩnh vực, tài trợ cho lao động nhập cư có kỹ năng đã cho nhiều tổ chức trở nên thiết yếu để duy trì tính cạnh tranh và thậm chí hoạt động.Tác động của việc mất giấy phép bảo lãnh cấp 2 cho hầu hết…

Read More

Phụ phí Y tế về nhập cư – Làm thế nào để sử dụng?

Bạn có thể phải trả phụ phí chăm sóc sức khoẻ (gọi là ‘phụ cấp sức khoẻ nhập cư’) như là một phần của đơn xin nhập cư của bạn. Sau đó bạn sẽ có thể sử dụng Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải trả tiền cho một số loại dịch vụ nhất…

Read More