Các Visa EB-1 là một ứng dụng thẻ xanh tự kiến nghị cho người nước ngoài có khả năng phi thường. Visa EB-1 yêu cầu một cá nhân để cho thấy rằng họ đã duy trì được sự hoan nghênh của quốc gia hoặc quốc tế trong các ngành khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc điền kinh. Nó là một loại dành riêng cho những người đã lên đến chuyên gia đứng đầu trong các lĩnh vực hoặc người có tài năng đặc biệt. Một người chứng tỏ khả năng phi thường bằng cách cho thấy thành tích quốc tế lớn một lần, như giải Nobel hoặc bằng cách cung cấp bằng chứng rộng rãi để chứng minh rằng họ đủ điều kiện bằng cách gặp ít nhất ba giải thưởng quốc tế khác của một cá nhân phi thường trong lĩnh vực của họ. Trong năm đầu tiên của chính quyền Trump có ba xu hướng chính giúp đạt được sự chấp thuận EB-1 một trải nghiệm khó khăn hơn nhiều đối với người nộp đơn.

HẠN CHẾ VỀ GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA / QUỐC TẾ

Từ lâu người ta đã nhận ra rằng việc nhận các giải thưởng ít được quốc gia hoặc quốc tế công nhận sẽ phần nào đủ điều kiện cho người hưởng lợi. Tuy nhiên, dưới sự quản lý của Trump, việc nhận giải thưởng từ quốc gia của người hưởng lợi và hoặc một giải thưởng ở mức bình thường là không đủ bằng chứng để đáp ứng tiêu chí này.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Ví dụ, một trong những công dân đến từ nước Brazil đã nhận được thư trả lời từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu giải trình về một giải thưởng cho vị trí thứ hai trong một cuộc thi quốc gia. USCIS đề xuất vị trí chiến thắng là không đủ vì nó không phải là giải thưởng cao nhất. May mắn thay, anh đã thành công trong việc lưu ý rằng phong cách âm nhạc cụ thể có nguồn gốc ở Brazil và rằng giải thưởng này, trong khi vị trí thứ hai, vẫn còn quan trọng vì hình thức âm nhạc đặc biệt này có tầm quan trọng quốc gia đối với đất nước. Trong những trường hợp này, USCIS đã chấp nhận và cuối cùng chấp thuận EB-1 của anh; tuy nhiên, đây vẫn là một trong những chương trình khá phức tạp trong quá trình làm hồ sơ và chứng minh bằng chứng

BẰNG CHỨNG VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP BAN ĐẦU CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG TRONG LĨNH VỰC NÀY

 

Trong lịch sử, gửi thư giới thiệu từ các chuyên gia, đồng nghiệp và tổ chức đã được hưởng lợi từ tài năng của cá nhân đã đủ để chứng minh trình độ theo danh mục này. Thật không may, chính quyền hiện tại đã tăng tiêu chuẩn hiển nhiên bằng cách nhận thấy rằng các thư chứng thực không phải là bằng chứng thỏa đáng cho tiêu chí này và người thụ hưởng phải thay thế bằng chứng khách quan.

Vì các tiêu chí đòi hỏi phải thể hiện rằng những đóng góp đều là bản gốc và có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ lĩnh vực, vì vậy trong việc cung cấp các bằng chứng bạn có thể vận dụng khéo léo trong trường hợp của mình

HIỆU SUẤT TRONG MỘT NĂNG LỰC THIẾT YẾU HOẶC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CÓ UY TÍN NỔI BẬT.

 

Trước đây, USCIS đã chấp nhận bằng chứng chứng thực và bằng chứng khách quan rằng công việc của cá nhân đã có tác động đáng kể đến tổ chức. Chính quyền hiện tại đã thêm một hạn chế mới vào tiêu chí bằng cách lưu ý rằng cá nhân phải có vai trò hàng đầu hoặc quan trọng đối với tổ chức nói chung như trái ngược với một bộ phận hoặc một phần cụ thể của tổ chức. Bởi lý do này, một vận động viên sẽ phải thể hiện tác phẩm của mình ảnh hưởng đến toàn bộ giải đấu. Giới hạn này hạn chế nhiều cá nhân đủ điều kiện để có thể đáp ứng các tiêu chí.

Ví dụ, nếu là một nhà nghiên cứu khoa học, bạn có thể sử dụng các cách gửi thư từ các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực của mình về những đóng góp và quá trình làm việc cho từng tổ chức cùng với bằng chứng tài liệu cho rằng các tổ chức này là một trong những tổ chức có uy tín nhất thế giới như Tổ chức Y tế Thế giới.

Xu hướng chung của chính quyền hiện tại với xét xử EB-1 là tăng cả chất lượng và số lượng bằng chứng cần thiết để nhận được phê duyệt. Mặc dù USCIS vẫn chưa công bố số liệu thống kê liên quan đến các xét xử, nó sẽ xuất hiện rõ ràng số lượng Yêu cầu cho Bằng chứng Bổ sung và từ chối các xét xử đã tăng lên đáng kể theo giao thức hiện hành. Theo đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham vấn với luật sư di trú có kinh nghiệm để xác định xem EB-1 có phải là lựa chọn khả thi cho bạn hay không.