You are here

Các hoạt động được phép tại Vương quốc Anh trong Visa du lịch

Bạn được cấp Visa Du lịch Vương quốc Anh trong một thời gian ngắn tối đa 6 tháng. Bạn có thể nhập cảnh vào Anh với visa du lịch cho các mục đích khác nhau. Các hoạt động mà bạn được phép làm tại Vương quốc Anh trên thị thực du lịch Vương quốc Anh phụ thuộc vào loại visa du lịch mà bạn nắm giữ và danh mục phụ của nó. Danh mục phụ của bạn phụ thuộc vào mục đích chính của chuyến thăm của bạn đến Vương quốc Anh mà bạn đã nêu trong đơn xin thị thực của bạn hoặc đơn xin nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

Các hoạt động được phép tại Vương quốc Anh trong Visa du lịch

Các hoạt động được phép tại Vương quốc Anh trong Visa Du lịch

Như đã lưu ý, các hoạt động được phép phụ thuộc vào mục đích chuyến thăm của bạn đến Vương quốc Anh. Vì vậy, dưới đây là danh sách các hoạt động được phép trên thị thực du khách ở Vương quốc Anh.

Du lịch và giải trí

 Khi bạn đến Vương quốc Anh vì mục đích du lịch và giải trí thì bạn có thể ghé thăm bạn bè và gia đình của bạn và / hoặc bạn có thể đến Vương quốc Anh để nghỉ ngơi.

Các hoạt động được phép tại Vương quốc Anh trong Visa du lịch

Kinh doanh – Các hoạt động chung

 Khi bạn đang ở trên Visa Du lịch Vương quốc Anh với mục đích hoạt động kinh doanh thì bạn được phép làm như sau:

 1. Bạn có thể tham dự các cuộc họp, phỏng vấn, hội nghị hoặc hội thảo.
 2. Bạn có thể đưa ra một loạt các cuộc đàm phán và phát biểu một lần hoặc ngắn gọn miễn là các cuộc đàm phán hoặc bài phát biểu của bạn không được tổ chức dưới dạng sự kiện thương mại và họ không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào cho người tổ chức.
 3. Bạn có thể thương lượng và ký giao dịch và hợp đồng.
 4. Bạn có thể tham dự hội chợ thương mại, chỉ dành cho quảng cáo. Tuy nhiên, bạn không được bán trực tiếp.
 5. Bạn có thể thực hiện các chuyến thăm và kiểm tra trang web.
 6. Bạn có thể thu thập thông tin về việc làm ở nước ngoài.
 7. Bạn có thể nhận được thông báo tóm tắt về các yêu cầu của một khách hàng ở Vương quốc Anh, miễn là bất kỳ công việc nào cho khách hàng được thực hiện bên ngoài Vương quốc Anh.

Các hoạt động được phép tại Vương quốc Anh trong Visa du lịch

 Hợp pháp 

 1. Trong các vấn đề pháp lý, bạn được phép tư vấn cho một khách hàng tại Vương quốc Anh nếu bạn là luật sư. Bạn có thể tư vấn cho khách hàng Anh của bạn về vụ kiện quốc tế cụ thể và / hoặc giao dịch quốc tế.
 2. Nếu bạn là một nhân chứng chuyên gia thì bạn có thể đến Vương quốc Anh để cung cấp bằng chứng tại tòa án Anh. Nếu bạn là nhân chứng khác thì bạn có thể đến Vương quốc Anh để tham dự một phiên điều trần tại tòa án nếu bạn được tòa án Anh triệu tập trực tiếp.

Mục đích sáng tạo

 Nếu bạn đang ở trên một thị thực du lịch Anh như một nghệ sĩ, nghệ sĩ hay một nhạc sĩ thì bạn được phép làm như sau ở Anh:

 1. Bạn có thể thực hiện như một cá nhân và trong một nhóm.
 2. Bạn có thể tham gia vào các cuộc thi và tranh giải
 3. Bạn có thể xuất hiện cá nhân và cũng tham gia vào các hoạt động quảng cáo.
 4. Bạn có thể tham gia một số sự kiện văn hóa hoặc lễ hội được phép.

Các hoạt động được phép tại Vương quốc Anh trong Visa du lịch

Các môn thể thao

Nếu bạn là một người thể thao thì bạn có thể làm như sau:

 1. Bạn có thể tham gia một giải đấu hoặc sự kiện thể thao với tư cách cá nhân hoặc thành viên của nhóm.
 2. Bạn có thể xuất hiện cá nhân và thực hiện các hoạt động quảng cáo.
 3. Bạn có thể tham gia vào các thử nghiệm miễn là nó không xảy ra trước một đối tượng trả tiền.
 4. Bạn cũng có thể tham gia đào tạo trong thời gian ngắn nếu họ không được một cơ quan thể thao của Anh trả tiền.
 5. Bạn có thể tham gia một đội ngũ nghiệp dư hoặc một câu lạc bộ để có được một số kinh nghiệm trong một môn thể thao cụ thể. Tuy nhiên đội hoặc câu lạc bộ phải là một người nghiệp dư trong môn thể thao đó.

 Điều trị y tế

Các hoạt động được phép tại Vương quốc Anh trong Visa du lịch

 Nhiều người đến Vương quốc Anh để điều trị y tế. Trong chuyến thăm Anh để điều trị y tế, bạn được phép tham gia các hoạt động sau:

 1. Bạn có thể được điều trị y tế tư nhân miễn là bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện.
 2. Bạn có thể hiến tặng nội tạng hoặc bạn có thể được đánh giá là nhà tài trợ tiềm năng cho người nhận được nhận diện ở Vương quốc Anh.

Related posts

Leave a Comment