Gọi ngayTư vấn
You are here

Canada: Doanh nghiệp nhập cư hưởng cơ hội bình đẳng

Người nhập cư đến Canada tìm cách bắt đầu một Doanh nghiệp nhập cư thường gặp khó khăn và gặp khó khăn hơn chủ doanh nghiệp Canada đặc biệt trong việc  tiếp cận vốn khi họ đến Canada, nhưng một báo cáo mới từ Thống kê Canada cho thấy kết quả khá bất ngờ.

Báo cáo này cho thấy rằng, người nhập cư thường tìm kiếm tài chính cho doanh nghiệp của họ ở mức giá thấp hơn so với các đối tác Canada, họ được chấp thuận ở mức tương tự so với các doanh nghiệp Canada. Thống kê của Canada về vấn đề này, được công bố thứ hai ngày 18 tháng 6 năm 2018, dựa trên dữ liệu thu thập được từ các cuộc khảo sát từ năm 2011 và 2014. Trong số các kết luận khác, có nói rằng “bằng chứng yếu” cho thấy việc tiếp cận nguồn vốn tài chính là vấn đề lớn hơn đối với người nhập cư Canada có các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Nghiên cứu  Cục Thống kê Canada, phát hành ngày 18 tháng 6, cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa với chủ sở hữu nhập cư gần như có khả năng bằng các doanh nghiệp có chủ sở hữu Canada được chấp thuận hoàn toàn cho đơn xin vay nợ hoặc tài trợ của chính phủ.  Tỷ lệ chấp thuận cho các khoản nợ tài chính hoặc các ứng dụng tín dụng thương mại nằm trong khoảng 50% cho cả người nhập cư và chủ sở hữu sinh tại Canada.

“Nhìn chung, cả người nhập cư và người gốc Canada  đều có tỷ lệ chấp thuận rất cao”, tác giả của nghiên cứu viết. “Sự khác biệt về tỷ lệ phê duyệt dường như tương đối nhỏ và có thể liên quan đến sự khác biệt về đặc điểm của công ty hoặc chủ sở hữu.”

Trong nghiên cứu này, 39% các doanh nghiệp nhỏ và vừa do người nhập cư sở hữu nộp đơn xin tài trợ, cũng như 46% chủ sở hữu Canada. Những con số này cho thấy rằng các doanh nghiệp có nguồn gốc nhập cư nộp đơn xin tài trợ và vốn ít hơn các chủ doanh nghiệp Canada.

Báo cáo cũng đưa ra nguyên nhân các doanh nghiệp này bị từ chối đầu tư : 43% chủ doanh nghiệp nhập cư có đơn xin tín dụng bị từ chối nói rằng họ không có đủ tài sản thế chấp – so với 25% đối với chủ doanh nghiệp Canada. Lý do thứ hai đó là những rủi ro, những nhà đầu tư chưa nhìn thấy được những tiềm năng của các doanh nghiệp: 39% người kinh doanh nhập cư, so với 28% chủ doanh nghiệp Canada

Nhìn chung, việc kinh doanh thuộc sở hữu của người nhập cư làm đơn xin tài trợ được chấp thuận ở mức tương tự như các doanh nhân Canada, theo kết quả của nghiên cứu.

Khi các nhà nghiên cứu xem xét đơn xin vay nợ, các doanh nghiệp có chủ sở hữu Canada đã được chấp thuận hoàn toàn 82% thời gian, trong khi đó, các công ty có chủ sở hữu nhập cư hoàn toàn được chấp thuận 77% thời gian. Các ứng dụng cho thuê cho thấy kết quả tương tự như 97% các đơn từ các chủ sở hữu Canada sinh sống đã được phê duyệt, trong khi 92 phần trăm của các ứng dụng từ các chủ sở hữu nhập cư đã được phê duyệt.

Các ứng dụng thương mại cũng cho thấy kết quả tương tự khi 99% doanh nghiệp thuộc sở hữu của Canada nhận được sự chấp thuận, trong khi 97% các doanh nghiệp nhập cư đã được phê duyệt.

NGƯỜI NHẬP CƯ VẪN CÓ THỂ GẶP KHÓ KHĂN

Mặc dù người nhập cư thường được chấp thuận tài trợ và vốn cho doanh nghiệp của họ, lý do tại sao một số người bị từ chối tài trợ thường khác với lý do tại sao chủ sở hữu Canada bị từ chối. Thống kê Canada thấy rằng người nhập cư thường bị từ chối vì những lý do như không đủ tài sản thế chấp, rủi ro, hoặc không có hồ sơ tín dụng.

TẤT CẢ ĐỀU TRONG CÙNG MỘT MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG

Cho dù người Canada hay là người nhập cư, chủ doanh nghiệp ở Canada đều phải đối mặt với một số thách thức tương tự khi tìm kiếm tài chính. Cuộc khảo sát của Thống kê Canada cho thấy cả hai loại chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với các vấn đề tương tự, chẳng hạn như biến động nhu cầu thị trường về hàng hóa của họ, cạnh tranh gia tăng và chi phí gia tăng.

“Kết hợp với nhau, những kết quả này cho thấy rằng những người nhập cư và các doanh nhân ở Canada tài trợ cho các doanh nghiệp của họ khá giống nhau trên cơ sở đang hoạt động”, các tác giả của nghiên cứu viết. “Sự khác biệt quan sát thường là cận biên.”

Canada: Doanh nghiệp nhập cư hưởng cơ hội bình đẳng

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment