Gọi ngayTư vấn
You are here

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cư

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cư

Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau đã lên kế hoạch Ngân sách năm 2018 để giải quyết một số vấn đề di dân. Ngân sách Liên bang bao gồm chi tiêu cho nhập cư ở Canada tập trung vào việc làm, xử lý đơn xin tị nạn, và khắc phục các vấn đề trong Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA).

Một vài điểm chi tiêu chính và các sáng kiến ​​nổi bật:

CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ MỚI Ở CANADA

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cư

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Bắt đầu từ năm 2018-19, Chính phủ Canada dự định chi 31,8 triệu đô la trong ba năm để hỗ trợ chương trình thí điểm dành cho phụ nữ mới thành hiện thực, được gọi là “Tiếp cận và ở trong con đường sự nghiệp và hướng nghiệp cho phụ nữ thiểu số có thể nhìn thấy ở Canada”. Chương trình này nhằm giảm bớt những rào cản mà phụ nữ mới phải đối mặt khi tìm kiếm việc làm và hội nhập vào xã hội Canada. Những rào cản này bao gồm:

  • Kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết thấp;
  • Hạn chế hoặc gián đoạn giáo dục;
  • Thiếu sự hỗ trợ cộng đồng và xã hội;
  • Thiếu kinh nghiệm của người Canada;
  • Kỳ thị (cả về giới và chủng tộc);
  • Thu nhập thấp và thu nhập bấp bênh; và
  • Thiếu sự chăm sóc trẻ giá cả phải chăng và dễ tiếp cận.

XỬ LÝ YÊU CẦU TỊ NẠN TỪ DI CƯ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cư

Ngân sách Liên bang có kế hoạch chi tiêu 173,2 triệu đô la để hỗ trợ xử lý người xin tị nạn đến năm 2018-19, cũng như hỗ trợ an ninh tại biên giới Canada-Hoa Kỳ. Tài trợ này nhằm mục đích quản lý dòng người tị nạn đến Canada, cung cấp chế độ an toàn, từ bi và nhanh chóng. Nó sẽ hỗ trợ kiểm tra ngắn hạn và an ninh tại biên giới, cùng với năng lực ra quyết định của Bộ Nhập cư và T Ref nạn.

CẢI THIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ DU KHÁCH

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cư

Đáp lại sự thúc đẩy của các gia đình ở Canada có con trong danh sách Không bay, ngân sách này bao gồm khoản đầu tư 81,4 triệu đô la trong năm năm, và hàng năm là 14 triệu đô la để cải thiện Chương trình Bảo vệ Hành khách. Kế hoạch này là xây dựng một mô hình sàng lọc tập trung và cơ chế giải quyết cho những du khách không hợp lệ bị ảnh hưởng không công bằng bởi chương trình này. Những đứa trẻ bị nhắm mục tiêu không công bằng bởi chương trình này sẽ gặp phải sự chậm trễ trong chuyến đi vì tên của họ phù hợp với tên của người khác trên danh sách No-Fly của Canada.

BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠM THỜI

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cưChính phủ Canada sẽ chi 94,1 triệu đô la trong năm năm và 33,19 triệu đô la mỗi năm để bảo vệ và thực thi các quyền của người nước ngoài tạm thời ở Canada. Điều này sẽ hỗ trợ:

  • Kiểm tra không báo trước theo Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời;
  • Tiếp tục chế độ tuân thủ Chương trình Di động Quốc tế; và,
  • Việc tiếp tục thu thập thông tin thị trường lao động liên quan đến giấy phép lao động mở.

Chính phủ cũng có kế hoạch đầu tư 3,4 triệu đô la trong hai năm vào một chương trình thí điểm để hỗ trợ tạm thời những người lao động nước ngoài là nạn nhân của sự lạm dụng tiềm năng của nhà tuyển dụng của họ. Chương trình sẽ tạo ra một mạng lưới các tổ chức hỗ trợ cho lao động nước ngoài tạm thời để báo cáo những trường hợp lạm dụng. Chương trình hỗ trợ cũng sẽ giáo dục người lao động về quyền của họ để được ở lại và làm việc tại Canada tạm thời và không bị lạm dụng và quấy rối.

Những đề xuất tài trợ này từ ngân sách 2018 hứa hẹn cho nhập cư tại Canada. Những người mới đến ở Canada đặc biệt dễ bị tổn thương, do đó Canada có trách nhiệm cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment