You are here

3 phương pháp để thành công với chương trình đầu tư EB5

Nhiều doanh nhân Việt đang đổ một số tiền không nhỏ có thể lên đến 1.000.000 USD để tham gia chương trình đầu tư EB5 là hình thức định cư để nhận thẻ xanh định cư ở Mỹ. Tuy nhiên đây là nếu có thể thành công còn nếu gặp rủi ro thì có thể nhà đầu tư sẽ mất…

Read More

Tham gia chương trình hội thảo đầu tư Mỹ EB5

Có thể nói nhu cầu được sống, được làm việc, được học tập và được hưởng những quyền lợi cơ bản của một công dân Mỹ của các doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn. Tuy nhiên, nếu tự tìm hiểu thì có lẽ những người có nhu cầu sẽ không hiểu hết, thậm chí hiểu sai về những chương…

Read More