You are here

Chuẩn bị bản dịch có chứng thực cho các tài liệu trong hồ sơ cho IRCC của bạn

Khi bạn nhập cư vào Canada hoặc đăng ký nhập quốc tịch Canada, bạn phải gửi danh sách các tài liệu cùng với đơn đăng ký của mình; ví dụ như giấy khai sinh và / hoặc giấy chứng nhận kết hôn, hoặc giấy chứng nhận quyền công dân, để chứng minh bạn là người mà bạn nói bạn là với các viên chức tại Di dân tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Nếu tài liệu của bạn không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn sẽ phải cung cấp  bản dịch có chứng thực của tất cả các tài liệu này, để cung cấp phiên bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của tài liệu liên quan.

 

Chuẩn bị bản dịch có chứng thực cho các tài liệu trong hồ sơ cho IRCC của bạn

Dưới đây là cách bạn có được bản dịch có chứng thực

 • Ngay từ đầu, chính sách của IRCC về dịch tài liệu áp dụng cho cả hai đơn xin nhập quốc tịch được thực hiện thông qua các cơ quan lãnh sự ở nước ngoài bởi những người sống ngoài Canada, cũng như đơn đăng ký được gửi trực tiếp tới IRCC của những người sống ở Canada hoặc tại Hoa Kỳ.
 • Tài liệu có thể là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của tài liệu gốc. Bản sao có chứng thực là bản sao có thể đọc được và đã được chứng nhận bởi một nhân viên chính thức hoặc được ủy quyền ở quốc gia đã phát hành tài liệu gốc . Phải ghi đầy đủ các thông tin sau (bên ngoài tài liệu đã sao chụp):
  • Tên và chữ ký của người được ủy quyền
  • Vị trí hoặc tiêu đề của họ
  • Tên của tài liệu gốc
  • Ngày họ chứng nhận tài liệu
  • Và dòng xác nhận từ  người chứng thực:”Tôi xác nhận rằng đây là bản sao thực của tài liệu gốc”.

Chuẩn bị bản dịch có chứng thực cho các tài liệu trong hồ sơ cho IRCC của bạn

 • Cùng với bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của các tài liệu cần thiết, bạn cũng sẽ cần một bản dịch có chứng thực của tài liệu nếu bản gốc không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Nếu bạn đang nộp đơn từ bên ngoài Canada:
   • Bạn sẽ cần một bản tuyên thệ cùng với bản dịch của tài liệu. Bản khai có tuyên thệ là một tài liệu mà người phiên dịch chắc chắn trong sự có mặt của một công chứng viên hoặc viên chức khác có quyền quản lý lời tuyên thệ rằng bản dịch là sự trình bày thực sự về nội dung của tài liệu gốc .
   • Con dấu hoặc tem cho thấy người phiên dịch là thành viên của tổ chức dịch giả địa phương ở quốc gia được đề cập, và / hoặc số thành viên của hiệp hội dịch giả chuyên nghiệp, cũng cần thiết.
  • Nếu bạn nộp đơn ở Canada thì bạn nên sử dụng các dịch vụ của một dịch giả được chứng nhận có quan hệ tốt với tổ chức cấp tỉnh hoặc lãnh thổ của họ . Trong trường hợp này bạn không cần một bản khai có tuyên thệ. Chỉ cần  tìm một người dịch được chứng nhận có uy tín tại nơi sinh sống của bạn.
 • Xin lưu ý rằng các bản dịch do một thành viên trong gia đình thực hiện là không thể chấp nhận được, bất kể họ thành thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp như thế nào. Một dịch giả được chứng nhận ở trạng thái tốt ở Canada, hoặc một dịch giả có tình trạng chuyên nghiệp tương đương bên ngoài Canada, là những chuyên gia được chấp nhận duy nhất có thể dịch tài liệu cho đơn xin IRCC.
 • Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bản dịch của tài liệu có vẻ có độ chính xác đáng ngờ, các quan chức của IRCC có quyền yêu cầu phát lại.

Chuẩn bị bản dịch có chứng thực cho các tài liệu trong hồ sơ cho IRCC của bạn

Hãy nhớ rằng, nếu bạn gửi tài liệu mà không có bản dịch đi kèm , thì IRCC sẽ yêu cầu bạn:

 • Dịch tài liệu gốc sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thông qua một dịch giả được chứng nhận (hoặc tương đương ở quốc gia của bạn) VÀ
 • Gửi lại đơn đăng ký của bạn với các tài liệu gốc và kèm theo bản dịch được công chứng đính kèm.

Điều này sẽ liên quan đến thời gian và chi phí bổ sung của bạn và có thể tránh được bằng cách luôn đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đều được dịch bởi một dịch giả được chứng nhận (hoặc tương đương) dù ở nước bạn hoặc ở Canada.

Related posts

Leave a Comment