You are here

Đầu tư EB-5: cần có một kế hoạch thuế thông minh hơn

Dưới thời tổng thốngTrump được cho là thời điểm thú vị để đầu tư vào Hoa Kỳ và các nhà đầu tư EB-5 có nhiều điều để mong đợi. Tuy nhiên, trong khi các nhà đầu tư đang bận rộn đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng, thì các tác động về thuế có thể không được họ chú ý. Nếu không được trang bị thông tin thuế chính xác, bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Hoa Kỳ, thậm chí đơn giản như các chuyến đi đến “Đất nước  Tự Do”, có thể dẫn đến những gánh nặng thuế bất ngờ hoặc nợ chính phủ Mỹ.

“Các nhà đầu tư EB-5, người nước ngoài định cư đến Mỹ và các nhà cung cấp dịch vụ EB-5 cần phải nhận thức được một số yếu tố chính liên quan đến vấn đề thuế mà họ có thể vô tình vướng vào”, ông Mishkin Santa, Giám đốc Thuế EB-5 của Wolf cho biết.

Điều đó bao gồm các quy tắc về cư trú thuế của Hoa Kỳ, nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ đối với người không cư trú, các luật thuế liên quan đến tiền cấp dưỡng, đầu tư nước ngoài phải đóng thuế của Hoa Kỳ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Tầm quan trọng của việc lên kế hoạch thuế trước khi đến ở Mỹ

Tầm quan trọng của việc lên kế hoạch thuế trước khi đến ở Mỹ

Chương trình Nhà Đầu tư Nhập cư EB-5 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài được cư trú ở Hoa Kỳ. Để chuẩn bị cho tình trạng này, việc lập kế hoạch thuế trước khi đến là rất cần thiết. Tại sao? Bởi vì nó giúp các nhà đầu tư tránh được những chi phí thuế Mỹ không cần thiết trong giai đoạn đầu của quá trình này, giảm thuế nợ và điều tra một cách hiệu quả các hồ sơ khai thuế phức tạp và tốn kém trong nhiều năm.

Tình trạng nhập cư so với cư trú thuế của Hoa Kỳ – Những Thất bại chung

Một thường trú nhân Hoa Kỳ phải chịu thuế thu nhập theo luật thuế hiện hành. Để xác định liệu một cá nhân có bị đánh thuế ở Mỹ hay không, điều quan trọng là phải phân biệt tình trạng nhập cư của người đó, có thể hoàn toàn khác với nơi ở của người nộp thuế. Ngày đầu tiên của nhà đầu tư trở thành chủ thẻ xanh có thể không trùng với ngày đầu tiên anh ta phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ.

Trên thực tế, luật thuế Hoa Kỳ xem xét số ngày hiện diện tại Hoa Kỳ trong thời gian ba năm để xác định ngày bắt đầu cư trú thuế của Hoa Kỳ.

Nếu một nhà đầu tư đã đi du lịch vào Mỹ trước khi nộp đơn EB-5 để nghiên cứu thị trường và thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể xác nhận với cơ quan thuế của Mỹ trước khi nhận thẻ xanh. Một khi nơi cư trú được xác nhận, nhà đầu tư EB-5 có thể phải đối mặt với những chi phí thuế thu nhập bất ngờ tuy nhiên có thể tránh được bằng cách đơn giản là không đến Mỹ trong một thời gian nhất định trong khi chờ đợi và sau khi nhận được thẻ xanh.

Với kế hoạch thuế thích hợp, những tính toán ngày đi chơi này có thể được lập kế hoạch, xem xét và thực hiện thành một kế hoạch để tránh những sai lầm có thể xảy ra của tình trạng nhập cư và cư trú thuế.

Người cư trú không thường trú tại Hoa Kỳ có nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ không?

Người cư trú không thường trú tại Hoa Kỳ có nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ không?

 

Tuy nhiên, ngay cả khi một nhà đầu tư trì hoãn ngày bắt đầu cư trú thuế Mỹ, nhà đầu tư vẫn có thể phải chịu thuế của Mỹ. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư là cư dân nhận được lãi suất, cổ tức, thu nhập cho thuê hoặc khoản thanh toán niên kim từ các khoản đầu tư của Hoa Kỳ, nhà đầu tư có thể bị đánh thuế thu nhập Hoa Kỳ đối với thu nhập này. Cùng năm đó, lợi nhuận từ vốn nước ngoài cũng cần được báo cáo trong các báo cáo thuế của Hoa Kỳ. Kết hợp những hậu quả về thuế không mong đợi có nghĩa là thu nhập có thể được nhắm mục tiêu với mức thuế bằng 30%, trừ khi có một hiệp định áp dụng giữa quốc gia nhà đầu tư và Hoa Kỳ.

Kế hoạch thuế nhằm giảm thuế của Hoa Kỳ và tối ưu hóa các khoản thuế có thể cho phép Nhà đầu tư EB-5 tạo ra lợi nhuận đầu tư cao hơn và vẫn tuân thủ luật thuế Mỹ.

Các khoản hưu trí và đầu tư nước ngoài có phải chịu thuế Mỹ?

Một số khoản đầu tư do một người Mỹ ở nước ngoài nắm giữ có thể dẫn đến thuế thu nhập của Hoa Kỳ cao hơn đáng kể, so với các khoản đầu tư tương tự được tổ chức tại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có các khoản nộp thuế và giấy tờ bổ sung phải tuân thủ các quy định về báo cáo thuế của Hoa Kỳ. Việc không nộp các báo cáo này có thể gây ra các hình phạt như phương pháp phân phối vượt quá theo IRC 1291 hoặc không nộp hồ sơ hoặc thanh toán các khoản phạt của IRS.

Lý do đằng sau những nguyên tắc này là chính phủ Hoa Kỳ muốn người đóng thuế Hoa Kỳ đầu tư vào chứng khoán, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí hoặc các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Mỹ, nơi có thẩm quyền đối với các khoản đầu tư và có khả năng thu thuế.

Một ví dụ khác về các khoản đầu tư nước ngoài có thể phải chịu thuế suất thuế Mỹ rất cao là các cổ phiếu được nắm giữ trong các công ty từ các nước không có hiệp định thuế thu nhập với Hoa Kỳ. Cổ tức từ các công ty này chịu thuế suất 39,6 phần trăm ở Hoa Kỳ bất kể khung thuế thu nhập cá nhân của người đóng thuế.

Do đó, những người tìm kiếm thị thực khi đầu tư EB-5 cần phải có biện pháp để đánh giá lại sự hiểu biết của họ và hiểu được những hậu quả về thuế tiềm tàng của các khoản đầu tư của họ ngay cả trước khi đến Hoa Kỳ với thông tin thích hợp và kiến ​​thức thuế chiến lược, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định sáng suốt để tránh tốn kém.

Hậu quả của việc lập kế hoạch thuế kém có thể dẫn đến việc chịu thuế cao hoặc phải chịu một số hình phạt không lường trước được và có thể làm nản lòng các nhà đầu tư EB-5 hiện đang ở tập trung nhiều nhất vào kết quả đầu tư EB-5 của họ

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment