You are here

Những lưu ý khi đầu tư Mỹ diện EB5 – Phần 2

Trong phần 1, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 5 lưu ý khi những nhà đầu tư tham gia vào chương trình dau tu My dien EB5. Được biết rằng chương trình này đã mang đến rất nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, nhưng cũng có rất nhiều điểm cần phải chú ý. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những những lưu ý khi tham gia chương trình này thì một nhà đầu tư EB5 sẽ cần phải lưu ý thêm những điều gì nhé.

Lưu ý 6: Nếu như nhà đầu tư muốn đầu tư trực tiếp, không qua ủy thác và muốn tự quản lý số vốn đầu tư của mình thì cần phải lập dự án đầu tư như thế nào?

Đã có rất nhiều công ty tư vấn EB5 khuyến cáo rằng nhà đầu tư không nên tự đầu tư kinh doanh bởi như thế thì nhà đầu tư phải trực tiếp gánh áp lực về cả 2 mặt đó là áp lực về doanh số và áp lực về việc duy trì số lượng 10 công việc trực tiếp phải tạo ra cho công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ.

Lưu ý 7: Hạn mức thẻ xanh định cư là bao lâu?

Khi tham gia chương trình đầu tư định cư EB5, nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện trong thời gian 2 năm. Để có thể chuyển đổi từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn, nhà đầu tư sẽ phải đảm bảo không rời khỏi Mỹ quá 6 tháng và tối thiểu 1 năm phải đến Mỹ 2 lần.

Lưu ý 8: Dự án EB5 trả lương cho lao động gián tiếp như nào?

Những người lao động gián tiếp của chương trình dau tu My dien EB5 sẽ nhận được số tiền lương của mình thông qua sản phẩm hoàn thành hay dịch vụ cung cấp cho các khách hàng. Đây cũng là lao động mà dự án EB5 tạo ra, vì thế nó vẫn được tính.

Lưu ý 9: Ai là người đảm bảo hoàn trả vốn đầu tư cho nhà đầu tư?

Việc đảm bảo hoàn trả vốn đầu tư sẽ không thể hiện trên hợp đồng dự án, bởi không có một quy định nào cho phép nhà đầu tư đầu tư theo hình thức như gửi tiền vào ngân hàng và có đảm bảo. Bất kỳ một dự án đầu tư nào cũng sẽ có những rủi ro và nếu như việc cam kết hoàn vốn sẽ sai quy định của chương trình EB5 vì thế nó sẽ không được xét duyệt. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư tham gia vào những dự án đã được đảm bảo thông qua hình thức vay vốn thì sẽ tương đối an toàn.

Lưu ý 10: Số công việc được tạo ra có yêu cầu như thế nào?

Theo chương trình này thì mỗi nhà đầu tư tham gia dự án sẽ phải tạo ra tối thiểu là 10 việc làm cho người lao động Mỹ, đồng thời họ sẽ phải đảm bảo duy trì số lượng các công việc đó suốt quá trình đầu tư.

Lưu ý 11: Dự án EB5 có thể xảy ra những rủi ro gì?

Có thể nói rủi ro lớn nhất mà bất kỳ dự án nào cũng phải đối mặt đó chính là phá sản, hoặc cũng có thể do thiên tai dẫn đến không còn khả năng chi trả. Nếu như dự án mà bị phá sản thì sẽ vẫn còn tài sản thì sau khi chủ dự án trả hết tiền thuế, tiền công, tiền nợ thì việc hoàn vốn cho nhà đầu tư EB5 sẽ được thực hiện đầu tiên. Và chắc chắn sẽ không thể không có những rủi ro nào cho bất kỳ chủ dự án nào.

Lưu ý 12: Nếu như dự án bị phá sản thì sao?

Nếu dự án của chương trình dau tu My dien EB5 bị phá sản, toàn bộ tài sản của dự án sẽ được rao bán và việc hoàn trả vốn cho nhà đầu tư EB5 sẽ được ưu tiên theo quy định của luật phá sản. Hầu hết các doanh nghiệp rất ngại phá sản, bởi vì việc tuyên bố phá sản sẽ rất dễ và chính phủ sẽ đứng ra bảo hộ để dự án phá sản. Tuy nhiên thì họ cũng sẽ không thể xin phép kinh doanh khác và ngân hàng cũng sẽ không cấp credit card cho họ và từ đó thì chủ đầu tư này cũng sẽ khó sống trên đất nước Mỹ này. Vì thế, nếu như mong muốn đạt được lợi ích cho bản thân thì không ai muốn tuyên bố phá sản.

 

Related posts

Leave a Comment