You are here

Những thay đổi mới nhất được thực hiện với Thị thực 189 của Úc là gì?

Thị thực 189 của Úc là loại thị thực phổ biến nhất trong số những người nhập cư trên toàn thế giới. Hàng năm, hàng ngàn người nộp đơn xin thị thực này và di cư sang Úc sau khi được cấp visa. Thị thực 189 còn được gọi là Thị thực độc lập có tay nghề cao là một chương trình visa thường trú của Úc được đưa vào chương trình Di dân có tay nghề cao cho phép một cá nhân sinh sống và làm việc ở bất cứ đâu tại Úc. Các ứng cử viên không có đề cử từ chính phủ bang / lãnh thổ Úc hoặc thành viên gia đình là thường trú nhân tại Úc có thể nộp đơn xin visa này.

Những thay đổi mới nhất được thực hiện với Thị thực 189 của Úc là gì?

Thị thực 189 – Định cư Úc theo diện tay nghề độc lập

Thị thực định cư Úc theo diện tay nghề độc lập 189  là thị thực phân luồng dựa trên điểm phân biệt nhất cho người nhập cư ở nước ngoài trên toàn thế giới. Thị thực 189 cho phép công nhân lành nghề không có tài trợ từ tiểu bang / lãnh thổ Úc hoặc đề cử từ chủ lao động hoặc thành viên gia đình là thường trú nhân tại Úc sinh sống tại Úc. Thị thực 189 Úc là visa thường trú cho phép công nhân lành nghề sống, làm việc và định cư tại Úc trong khoảng thời gian vô hạn. Để đạt được thành công trong việc xin thị thực, ứng cử viên cần giữ các yếu tố như yêu cầu, quy trình, thời gian xử lý, lệ phí.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Lợi ích của visa này

1) Bạn được tự do cư trú cũng như làm việc tại Úc một cách vĩnh viễn.

2) Bạn có thể tài trợ cho các thành viên gia đình đủ điều kiện của bạn   cho cư trú thường trú tại Úc .

3) Bạn được tiếp cận với các cơ sở y tế tốt nhất thế giới tại Úc.

4) Sau khi trải qua những năm đầu tiên và đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc.

5) Bạn có thể hoàn thành việc học ở trường, cao đẳng hoặc ở cấp đại học trong suốt thời gian bạn ở Úc.

 Theo những thay đổi mới nhất của Chính phủ Úc, có một số thay đổi được thực hiện trong visa Thị thực 189. Chúng ta hãy nhìn vào những thay đổi

Những thay đổi mới nhất được thực hiện với Thị thực 189 của Úc là gì?

Những thay đổi mới nhất được thực hiện với Thị thực 189 của Úc là gì?

a) Thay đổi trong hệ thống dựa trên điểm

Theo những thay đổi mới, yêu cầu điểm tối thiểu đã được thay đổi từ 60 đến 65 điểm. Các ứng viên phải đạt được 65 điểm trên máy tính điểm Úc để đủ điều kiện đăng ký visa này. Từ ngày 1 tháng 7 trở đi, các ứng viên phải nhận được 65 điểm để nhận được visa 189.

b) Thay đổi phí

Chi phí hiện tại của Phân loại thị thực độc lập có tay nghề cao 189 là 3.755 AUD cho người nộp đơn chính. Tuy nhiên, chi phí của người nộp đơn bổ sung (trên 18 tuổi) là 1.875 AUD và đối với người nộp đơn dưới 18 tuổi là 940 AUD.

c) Bổ sung hoặc loại bỏ các nghề nghiệp từ Danh sách chiến lược kỹ năng trung và dài hạn

Để nộp đơn xin thị thực loại 189, bạn cần phải đề cử một nghề nghiệp từ Danh sách chiến lược kỹ năng trung và dài hạn. Danh sách Mlltssl bao gồm 176 nghề nghiệp có nhu cầu cao ở Úc. Danh sách chiến lược kỹ năng trung và dài hạn đã được cập nhật gần đây. Vì vậy, trước khi nộp đơn xin visa 189, bạn phải đảm bảo rằng nghề nghiệp của bạn được đề cập trong danh sách.

Những thay đổi mới nhất được thực hiện với Thị thực 189 của Úc là gì?

d) Kết quả Vòng mời cho Thị thực 189

Bộ Di Trú và Bảo Vệ Biên Giới quản lý kết quả của vòng Mời sau mỗi 15 ngày. Bây giờ, các ứng cử viên sẽ có thể biết về kết quả mời cho thị thực lớp con 189. Các ứng cử viên có số điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời áp dụng (ITA) từ DIBP.

e) Giảm giới hạn độ tuổi đối với đối tác có tay nghề cao

Theo những thay đổi mới, tuổi của đối tác có tay nghề theo visa Úc vĩnh viễn đã được giảm xuống còn 45 năm mà các ứng cử viên có thể yêu cầu điểm bổ sung trong kỳ thi điểm Úc.

Một nên được cập nhật về những thay đổi gần đây được thực hiện trong thị thực Subclass 189 để tránh sự chậm trễ hoặc không thống nhất.

Những thay đổi mới nhất được thực hiện với Thị thực 189 của Úc là gì?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment