You are here

Chuẩn bị bản dịch có chứng thực cho các tài liệu trong hồ sơ cho IRCC của bạn

Khi bạn nhập cư vào Canada hoặc đăng ký nhập quốc tịch Canada, bạn phải gửi danh sách các tài liệu cùng với đơn đăng ký của mình; ví dụ như giấy khai sinh và / hoặc giấy chứng nhận kết hôn, hoặc giấy chứng nhận quyền công dân, để chứng minh bạn là người mà bạn nói bạn là với…

Read More