You are here

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cư

Canada: Tập trung ngân sách hỗ trợ người mới nhập cư

Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau đã lên kế hoạch Ngân sách năm 2018 để giải quyết một số vấn đề di dân. Ngân sách Liên bang bao gồm chi tiêu cho nhập cư ở Canada tập trung vào việc làm, xử lý đơn xin tị nạn, và khắc phục các vấn đề trong Cơ quan Dịch vụ Biên…

Read More

Kế hoạch nhập cư 2018 của Canada

Kế hoạch nhập cư năm 2017 cho phép một số lượng cơ sở 300.000 người nhập cư vào Canada. Nó chủ yếu nhắm vào người nhập cư của tầng lớp kinh tế , tiếp theo là những người nhập cư trong gia đình , người tị nạn , và các trường hợp nhân đạo. Năm 2018, Canada công bố kế…

Read More

Năm 2017, Nova Scotia đang có số người nhập cư cao

nova scotia

Dân số ngày càng tăng của Canada phần lớn do số lượng người nhập cư đã tăng 21,9%, so với mức tăng trưởng 20,6% trong năm 2011. Phần lớn những người nhập cư  này được thông qua từ các chương trình nhập cư kinh tế. Khi càng nhiều người nhập cư ổn định cuộc sống, các cộng đồng ở Canada được…

Read More

Ba điều nên làm khi tìm việc cho người mới nhập cư tại Canada

Đối với những người nhập cư mới, việc tìm kiếm việc làm luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên việc tìm kiếm một công việc mới lại khó khăn hơn họ nghĩ rất nhiều. Bắt đầu ở một quốc gia mới không dễ dàng, nhưng người nhập cư có thể bắt đầu một sự nghiệp thành công ở Canada.…

Read More