You are here

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN NHẬP CƯ Ý

Ý – ĐẤT NƯỚC PHƯƠNG TÂY ĐẦY QUYẾN RŨ Người Ý tự hào về ngôn ngữ của họ, và sẽ đánh giá cao việc bạn nỗ lực nói tiếng Ý, thay vì mong đợi tiếng Anh được nói ở khắp mọi nơi. Italia có khí hậu đặc biệt đa dạng, từ núi Alpine ở phía bắc đến các đảo Địa…

Read More

Nhập cư nên là ưu tiên hàng đầu của EU

Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni đã nói rằng nhập cư phải là ưu tiên hàng đầu của EU. Ông nói thêm rằng Italia đã cố gắng hết sức để quản lý nhập cư từ châu Á, Trung Đông và châu Phi. Đây là vấn đề lâu dài mà EU phải đưa ra ưu tiên hàng đầu, thêm Gentiloni. Thủ tướng…

Read More