You are here

Visa hôn phu hoặc Visa kết hôn: Cái nào tốt hơn?-Phần 1

Cách tốt nhất để lấy thẻ xanh dựa trên hôn nhân là gì? Khi một công dân Hoa Kỳ kết hôn với một công dân nước ngoài, về cơ bản có hai cách khác nhau để công dân nước ngoài nhập cư vào Hoa Kỳ và nhận được một thẻ xanh. Sự lựa chọn – một thị thực hôn phu hoặc…

Read More