Gọi ngayTư vấn
You are here

Tỷ lệ người dân định cư Châu Âu ngày càng tăng theo thời gian

Theo ước tính năm 2015 của LHQ, 1,2 triệu người sinh ra ở Anh định cư ở Châu Âu. Theo số liệu thống kê dân số của Châu Âu, Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết, khoảng 900.000 công dân Vương quốc Anh là cư dân dài hạn ở các nước Châu Âu khác trong năm 2010 và 2011. Những con số gần đây về người Anh ở nước ngoài đã được cả Liên Hợp Quốc và ONS biên soạn. Cả hai đều dựa chủ yếu vào dữ liệu điều tra dân số thu thập được từ các nước Châu Âu vào năm 2010 và 2011. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở những gì được thực hiện với những con số đó.

Theo số liệu thống kê dân số của Châu Âu, Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết, khoảng 900.000 công dân Vương quốc Anh là cư dân dài hạn ở các nước Châu Âu khác trong năm 2010 và 2011

Theo ước tính năm 2015 của LHQ, 1,2 triệu người sinh ra ở Anh định cư Châu Âu  ở những quốc gia khác nhau. Theo số liệu thống kê dân số của Châu Âu, Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết, khoảng 900.000 công dân Vương quốc Anh là cư dân dài hạn ở các nước Châu Âu khác trong năm 2010 và 2011.

Những con số gần đây về người Anh ở nước ngoài đã được cả Liên Hợp Quốc và ONS biên soạn. Cả hai đều dựa chủ yếu vào dữ liệu điều tra dân số thu thập được từ các nước Châu Âu vào năm 2010 và 2011. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở những gì được thực hiện với những con số đó.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

ONS xem xét cả người Anh sinh ra và công dân Vương quốc Anh. Nó tập hợp các số liệu tổng điều tra dân số từ khắp châu Âu vào năm 2010 và 2011. Con số chỉ bao gồm những người sống ở nước ngoài ít nhất một năm chứ không chỉ là những người di cư ngắn hạn.

Trường hợp công dân Anh sống trong năm 2010 và 2011

Tây Ban Nha là nước dẫn đầu nhóm công dân Anh lớn nhất sống ở phần còn lại của Châu Âu với khoảng 309.000 người. Pháp đứng thứ hai với 157.000 và Ireland với 112.000.

Theo ước tính năm 2015 của LHQ, 1,2 triệu người sinh ra ở Anh định cư ở Châu Âu. Theo số liệu thống kê dân số của Châu Âu, Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết, khoảng 900.000 công dân Vương quốc Anh là cư dân dài hạn ở các nước Châu Âu khác trong năm 2010 và 2011.

Theo ước tính năm 2015 của LHQ, 1,2 triệu người sinh ra ở Anh định cư ở Châu Âu

Những con số gần đây về người Anh ở nước ngoài đã được cả Liên Hợp Quốc và ONS biên soạn. Cả hai đều dựa chủ yếu vào dữ liệu điều tra dân số thu thập được từ các nước Châu Âu vào năm 2010 và 2011. Sự khác biệt giữa chúng nằm ở những gì được thực hiện với những con số đó.

ONS xem xét cả người Anh sinh ra và công dân Vương quốc Anh. Nó tập hợp các số liệu tổng điều tra dân số từ khắp châu Âu vào năm 2010 và 2011. Con số chỉ bao gồm những người sống ở nước ngoài ít nhất một năm chứ không chỉ là những người di cư ngắn hạn.

LHQ chỉ nhìn vào những người sinh ở Anh. Phải mất các con số thống kê dân số như là một điểm khởi đầu và sau đó ‘lứa tuổi’ các số liệu một vài năm đến năm 2015, ước tính có bao nhiêu người đã nhập cư và di cư từ các nước trong thời gian đó.

Dữ liệu của LHQ không phải là một biện pháp hoàn hảo, vì các quận khác nhau định nghĩa “người nhập cư” khác nhau. Một số định nghĩa dân di cư của họ như những người sinh ra ở nước ngoài; những người khác đếm công dân nước ngoài. Như Thư viện House of Commons bình luận, đây là một “hạn chế không thể tránh khỏi” khi sử dụng những con số này để so sánh các quốc gia.

Vì vậy, ước tính của Liên Hợp Quốc được cập nhật; ước tính của ONS là chắc chắn hơn.

Trong bối cảnh cuộc tranh luận Brexit, những con số về quyền công dân được cho là có liên quan hơn. Đó là bởi vì các quy tắc tự do di chuyển dựa trên quốc gia mà bạn là công dân, chứ không phải ở nơi bạn sinh ra.

Trường hợp công dân Anh sống trong năm 2010 và 2011 Tây Ban Nha là nước dẫn đầu nhóm công dân Anh lớn nhất định cư ở Châu Âu nhưng ở các nước còn lại, với khoảng 309.000 người. Pháp đứng thứ hai với 157.000 và Ireland với 112.000.

Trường hợp công dân Anh sống trong năm 2010 và 2011 Tây Ban Nha là nước dẫn đầu nhóm công dân Anh lớn nhất định cư ở Châu Âu nhưng ở các nước còn lại, với khoảng 309.000 người. Pháp đứng thứ hai với 157.000 và Ireland với 112.000.

Trường hợp người sinh ở Vương quốc Anh sinh sống vào năm 2015

Tây Ban Nha là nước đứng đầu danh sách: ước tính có 310.000 người sinh ở Anh vào năm 2015. Ireland đứng thứ hai với 250.000 và Pháp với 190.000.

1,2 triệu người đặt Anh đứng thứ 5 trong số các nước thuộc Châu Âu về quy mô dân số ở nước ngoài của Châu Âu.

Ba Lan có nhiều nhất: khoảng 3,5 triệu người Ba Lan định cư Châu Âu ở những nơi khác. Romania, Đức và Italy cũng có số người nước ngoài cao hơn nước Anh.

Đài quan sát di cư của Đại học Oxford đã đưa ra những nghiên cứu tương tự trong năm 2011, từ đó đã được cập nhật.

Ước tính trước đó đã đặt con số này cao hơn, nhưng đây không phải là con số tốt nhất hoặc gần đây nhất có sẵn

Ước tính của tổ chức tư vấn IPPR ước tính khoảng 1,8 triệu người Anh Quốc sống ở các nước châu Âu khác ít nhất một năm vào năm 2008. Con số này đã tăng lên 2,2 triệu người khi bao gồm cả những người sống ở nước ngoài trong ít nhất một năm.

Điều này được sản xuất trước khi tất cả dữ liệu điều tra dân số của Liên Hiệp Quốc được sử dụng, do đó các nhà nghiên cứu đã lấp đầy khoảng trống bằng các giả định khác nhau.

Ước tính này đã được chính phủ sử dụng gần đây như tháng trước, nhưng bản thân IPPR không còn sử dụng nó nữa. Bây giờ nói rằng con số này là 1,2 triệu.

Sửa chữa ngày 29 tháng 3 năm 2017

Chúng tôi đã cập nhật điều này để nói thông tin được so sánh ONS chứ không phải là thông tin thu thập ONS.

Nó không phải là tốt đẹp để có toàn bộ hình ảnh?

Chúng tôi dựa vào sự đóng góp của bạn để tiếp tục và phát triển các nỗ lực kiểm tra thực tế của chúng tôi – để giúp chúng tôi duy trì sự độc lập của mình, chúng tôi cần 1000 nhà tài trợ để trả 10 bảng một tháng. Chúng tôi hiện tại 502 – xin vui lòng giúp Sự thật phát triển.

LHQ chỉ nhìn vào những người sinh ở Anh. Phải mất các con số thống kê dân số như là một điểm khởi đầu và sau đó ‘lứa tuổi’ các số liệu một vài năm đến năm 2015, ước tính có bao nhiêu người đã nhập cư và di cư từ các nước trong thời gian đó.

LHQ chỉ nhìn vào những người sinh ở Anh. Phải mất các con số thống kê dân số như là một điểm khởi đầu và sau đó ‘lứa tuổi’ các số liệu một vài năm đến năm 2015, ước tính có bao nhiêu người đã nhập cư và di cư từ các nước trong thời gian đó.

Dữ liệu của LHQ không phải là một biện pháp hoàn hảo, vì các quận khác nhau định nghĩa “người nhập cư” khác nhau. Một số định nghĩa dân di cư của họ như những người sinh ra ở nước ngoài; những người khác đếm công dân nước ngoài. Như Thư viện House of Commons bình luận, đây là một “hạn chế không thể tránh khỏi” khi sử dụng những con số này để so sánh các quốc gia.

Vì vậy, ước tính của Liên Hợp Quốc được cập nhật; ước tính của ONS là chắc chắn hơn.

Trong bối cảnh cuộc tranh luận Brexit, những con số về quyền công dân được cho là có liên quan hơn. Đó là bởi vì các quy tắc tự do di chuyển dựa trên quốc gia mà bạn là công dân, chứ không phải ở nơi bạn sinh ra.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment