You are here

Vương quốc Anh: Quy định nhập cư đối với bạn tình chưa kết hôn và visa đối tác dành cho người kết hôn đồng giới

Một người, người đã sống chung từ 2 năm trở lên nhưng chưa kết hôn hoặc không có quan hệ đối tác dân sự với một đối tác được định cư tại Vương quốc Anh có thể nộp đơn xin visa đối tác của mình tại Vương quốc Anh. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm để bảo lãnh cho một đối tác chưa lập gia đình hoặc thị thực đối tác cùng giới thì bạn có thể cung cấp một số điều kiện theo quy định. Vào tháng 7 năm 2012, các quy định nhập cư mới cho các đối tác chưa lập kết hôn và đồng giới muốn định cư vĩnh viễn tại Anh có hiệu lực. Đối với việc áp dụng cho thị thực đối tác Anh chưa lập gia đình và thị thực đối tác đồng giới của Vương quốc Anh cần phải biết các quy tắc này cùng một lúc họ cần phải đảm bảo rằng đáp ứng tất cả các tiêu chí. Tuy nhiên những người đã nhập cảnh hoặc ở lại Vương quốc Anh theo các quy tắc cũ sẽ tiếp tục được xử lý theo các quy tắc cũ. Quy tắc mới sẽ không áp dụng cho họ.

Quy định nhập cư đối với bạn tình chưa kết hôn và visa đối tác dành cho người kết hôn đồng giới

Nếu bạn không phải là công dân Anh hoặc EEA thì bạn cần có thị thực nhập cảnh và sinh sống tại Vương quốc Anh với tư cách là một đối tác tình dục chưa kết hôn. Một khi bạn nhận được thị thực đối tác Anh Quốc chưa kết hôn hoặc thị thực đối tác tình dục của Anh thành công, bạn có thể sống ở Vương quốc Anh với đối tác của bạn và bạn cũng có thể mất việc làm hoặc làm kinh doanh cho đến khi mối quan hệ của bạn tồn tại. Bây giờ để có được thị thực thành công, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định được đề cập dưới đây. Nhưng trước đó điều quan trọng là đối tác của bạn phải là người Anh hoặc định cư ở Anh. Điều này có nghĩa là đối tác của bạn phải giữ quyền định cư ở Anh không giới hạn hoặc thường trú tại Vương quốc Anh:

Cả hai bạn phải trên 18 tuổi.
Bạn phải có khả năng chứng minh bằng chứng như báo cáo ngân hàng, hóa đơn, vv mà bạn đã sống với nhau tối thiểu 2 năm.
Mối quan hệ của bạn phải được công nhận là bền và nó phải giống như hôn nhân.
Bạn phải chứng minh rằng bạn có mối quan hệ chân chính và bạn có ý định sống chung với nhau vĩnh viễn.
Bạn phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh ở mức tối thiểu.
Bạn phải có khả năng hỗ trợ và tự trang bị cho mình trong thời gian lưu trú tại Vương quốc Anh.
Vì vậy, nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên thì bạn có thể nộp đơn xin thị thực đối tác tình dục chưa kết hôn hoặc đồng tính ở Vương quốc Anh. Ban đầu bạn được cấp thị thực trong 30 tháng và sau đó bạn cần xin gia hạn thêm 30 tháng nữa.

Bao lâu bạn có thể ở lại Vương quốc Anh với đối tác của bạn?

 

Các quy định mới rất phức tạp. Vì vậy, bạn nên có sự giúp đỡ của chuyên gia để bạn thực hiện ứng dụng thành công. Bạn cần phải chứng minh bằng chứng cho thấy rằng bạn cần phải chứng minh rằng bạn và đối tác của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu tài chính và cũng cho thấy ý định sống cùng nhau.

Những người được cấp thị thực có thể sống ở Vương quốc Anh trong 5 năm và sau khi bạn đã dành 5 năm cho visa này là bạn tình chưa kết hôn và / hoặc bạn tình, bạn có thể nộp đơn xin giải quyết hoặc ở lại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, những người bị từ chối thị thực đối tác chưa lập gia đình của Anh hoặc visa đối tác  cùng Vương quốc Anh có toàn quyền kháng cáo quyết định.

Related posts

Leave a Comment