You are here

Bạn nên biết gì về visa L1?

Nếu như bạn là nhân viên của một công ty ở nước ngoài, nhưng lại được luân chuyển đến một công ty ở Mỹ để làm việc thì bạn sẽ cần phải xin visa L1 thì mới được định cư ở đó. Công ty ở Mỹ có thể là công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, văn phòng của công ty ở nước ngoài. Chính vì thế, khi bạn chuẩn bị làm hồ sơ về visa L1, bạn sẽ phải biết được những điều cơ bản của loại visa này.

Người xin visa L1 để định cư Mỹ phải là người quản lý cấp cao, người điều hành hoạt động của công ty hoặc là một nhân viên có kiến thức chuyên môn cao được cử sang Mỹ để phát triển doanh nghiệp ở đó.

Những người này phải đã và đang làm việc ở công ty nước ngoài mà họ được thuyên chuyển tối thiểu là 1 năm trong thời gian 3 năm trở lại đến thời điểm nộp đơn xin visa và chắc chắn họ sẽ sang Mỹ để làm việc cho cùng một hoặc chi nhánh của công ty đó.

Công ty ở Mỹ đã nộp hồ sơ xin định cư cho Sở Di trú Mỹ – USCIS và đã được cơ quan này phê duyệt đơn xin và loại visa định cư Mỹ L1 cho đương đơn.

Visa L1 là một trong một số những loại visa Mỹ cho phép nhân viên ở nước ngoài được đến làm việc và định cư ở Mỹ. Trong một vài trường hợp thì công ty đa quốc gia cũng sẽ có thể sử dụng visa B-1, H-1, H-2, E-1 hoặc visa E-2 để luân chuyển nhân viên của mình. Nhà quản lý, điều hành của những công ty đa quốc gia cũng được phép cùng một lúc có đủ tiêu chuẩn để cấp những loại visa khác nhau.

Visa L1 là loại visa định cư Mỹ thích hợp cho nhân viên cao cấp của một công ty nước ngoài đến Mỹ để mở văn phòng chi nhánh hay công ty con.  Khi điền hồ sơ xin visa L1, công ty ở nước ngoài sẽ phải chứng minh họ có đủ khả năng để mở công ty con, mở chi nhanh hay văn phòng mới ở Mỹ. Trong thời gian một năm kể từ thời điểm hồ sơ được duyệt thì cơ sở kinh doanh được mở ở Mỹ có thể duy trì một vị trí quản lý hoặc điều hành. Trong trường hợp là lao động có kiến thức đặc biệt thì công ty nước ngoài sẽ phải chứng minh mình có đủ khả năng tài chính để trả lương cho lao động đó, đồng thời duy trì sự hoạt động của chi nhánh ở Mỹ. Hồ sơ cho người lao động có năng lực chuyển đến văn phòng mới tối đa là 1 năm. Sau thời gian đó thì công ty ở nước ngoài sẽ phải chứng minh được rằng đương đơn đã và đang làm đúng chức năng của mình đã khai trong hồ sơ xin visa L1, và đương đơn đó sẽ được xin gia hạn visa để tiếp tục ở lại Mỹ.

Công ty chủ quản của người xin visa L1 phải nộp hồ sơ đến USCIS để chờ duyệt. Và hồ sơ của họ phải thực hiện đó là nộp mẫu I-129 cho USCIS. Công ty nước ngoài Hoàn tất mẫu đơn I-129 rồi gửi đến Văn phòng USCIS gần nhất đã được liệt kê ở mẫu đơn.

Sau khi Sở Di trú Mỹ nhận được mẫu đơn I-129 đã hoàn tất của công ty bảo lãnh ở nước ngoài, họ sẽ xét xem hồ sơ đó có phù hợp với luật pháp của Mỹ hay không. Nếu như hồ sơ được duyệt, USCIS sẽ gửi bộ hồ sơ đó đến Đại Sứ quán và đồng thời thông báo chi phí mà người nộp hồ sơ cần phải chi trả. Đồng thời USCIS cũng sẽ gửi thông báo đến công ty nước ngoài nộp hồ sơ và cho cả đương đơn. Mẫu thông báo này là I-797, đây sẽ không phải là một dạng visa định cư. Sau đó, đương đơn sẽ phải nộp đơn xin visa L1 để xin nhập cảnh Mỹ và bắt đầu công việc của mình ở đất nước này.

Related posts

Leave a Comment