You are here

Quy định Nhập cư để có Hộ chiếu Sip phần 2

Giấy phép nhập cư cũng có thể được cấp cho phụ huynh và bố mẹ chồng của người nộp đơn Hộ chiếu Sip. người có giấy phép nhập cảnh thanh toán phí liên quan (với điều kiện là người nộp đơn / Giấy phép xuất nhập cảnh chỉ cung cấp thêm thu nhập hàng năm 8.000 € cho mỗi phụ huynh phụ…

Read More

Quy định Nhập cư để có Hộ chiếu Sip

 1. Khung pháp lý:   Theo các quy định của Quy chế 6 (2) của Người nước ngoài và Quy định Nhập cư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã thông báo cho Hội đồng Bộ trưởng, đã quyết định cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nộp đơn ở nước thứ ba để có Hộ chiếu Sip, trong trường hợp…

Read More