You are here

Liệu có thể chuyển từ Visa L-1 sang visa H-1B hay không? (Phần 2)

Quy trình thay đổi chuyển từ Visa L-1 sang visa H-1B

Một khi bạn tìm được một người chủ thuê lao động để bảo trợ cho bạn trên thị thực H-1B, quá trình này tương đối dễ dàng đối với sự thay đổi trạng thái (COS) L-1 đến H-1B. Điều quan trọng cần nhớ là không có quy trình riêng về việc thay đổi trạng thái của bạn từ L-1 sang H-1B. Về cơ bản bạn sẽ nộp đơn xin H-1B từ đầu. Sự khác biệt duy nhất là bạn đã ở Hoa Kỳ, vì vậy nếu bản đề nghị này của bạn được chấp thuận, bạn có thể không cần trải qua cuộc phỏng vấn lãnh sự và thay vào đó có thể tự động thay đổi trạng thái của bạn.

Mùa H-1B bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào tháng Tư và trong những năm qua, nó đã được cấu trúc như một hệ thống xổ số. Mỗi bản đề nghị H-1B của mỗi loại được nộp cho USCIS sẽ nhận được một mã số xác định, sau đó được phân loại thành Bản trích dẫn chính hoặc Hạn ngạch thông thường. Trong các mùa trước, hạn ngạch thông thường là 65.000 trong khi Hạn ngạch Thạc sĩ là 20.000. Mặc dù mùa chính thức không được dự kiến ​​cho đến tháng 4, điều quan trọng là phải bắt đầu lập kế hoạch càng sớm càng tốt vì trừ khi bạn ở trạng thái H-1B trong quá khứ, bạn phải chịu giới hạn hàng năm.

Liệu có thể chuyển từ Visa L-1 sang visa H-1B hay không? (Phần 2)

Chủ thuê lao động hoặc công ty bảo trợ H-1B sẽ nộp đơn yêu cầu thay cho bạn. Thư giới thiệu việc làm nên bao gồm:

 • Chi tiết về nhiệm vụ và trách nhiệm của vị trí
 • Ngày làm việc cụ thể
 • Một bằng chứng xác thực xác nhận mức lương hiện hành liên quan đến mức lương thực tế . Người sử dụng lao động H-1B phải trả cho nhân viên số tiền cao hơn. Tiền lương cơ bản được thiết lập bởi Cơ quan An ninh Việc làm của Nhà nước dựa trên nhiệm vụ, kinh nghiệm và kỹ năng của công nhân cần thiết để hoàn thành công việc.

Bước tiếp theo là nộp Đơn xin Chứng nhận Lao động liên quan đến nhà tài trợ H-1B.Điều này đòi hỏi phải có bên phía  công ty thuê bạn thực hiện bốn chứng thực cho Sở Lao động.

 • Rằng bạn sẽ được trả mức lương hiện hành cho công việc và vị trí địa lý của bạn
 • Việc làm của bạn sẽ không ảnh hưởng xấu đến điều kiện làm việc của những người hiện đang làm việc với chủ nhân của bạn.
 • Nhân viên hiện tại đã được thông báo về ý định thuê bạn.
 • Tại công ty không diễn ra các hoạt động như đình công,..

Liệu có thể chuyển từ Visa L-1 sang visa H-1B hay không? (Phần 2)

Sau khi được chấp thuận, DOL sẽ trả lại cho ông chủ của bạn một bản sao có chứng thực. Cuối cùng, tất cả các tài liệu cần thiết (bao gồm cả Mẫu I-129, kinh nghiệm và thỏa thuận việc làm) phải được gửi đến trung tâm dịch vụ USCIS thích hợp . Bạn cũng nên đảm bảo rằng các khoản phí là chính xác. Dưới đây là các khoản phí đi kèm với visa H-1B lần đầu tiên:

 • Phí nộp đơn I-129 – 460 đô la
 • Phí phòng chống gian lận – $ 500
 • Phí ACWIA – $ 750 nếu chủ lao động của bạn có ít hơn 26 nhân viên và $ 1,500 cho 26 người trở lên.
 • Luật công cộng 114-113 lệ phí – $ 4,000. Khoản phí này chỉ áp dụng nếu chủ lao động của bạn có hơn 50 nhân viên với ít nhất một nửa số nhân viên đó ở trạng thái H-1B hoặc L-1.

Hãy nhớ rằng chủ lao động của bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí này. Theo luật, người thụ hưởng không được phép trả tiền cho họ. Tuy nhiên, bạn có thể trả phí xử lý phí bảo hiểm, mặc dù bạn sẽ cần phải chỉ ra rằng lý do là do lợi ích cá nhân của bạn và không phải là lợi ích của người sử dụng lao động.

Nếu đơn của bạn được chọn trong cuộc xổ số và sau đó được chấp thuận, bạn sẽ có thể bắt đầu làm việc như một nhân viên của H-1B vào ngày 1 tháng 10 cùng năm mà bạn đã nộp. Vào ngày đó, tình trạng không định cư của bạn sẽ tự động chuyển thành H-1B.

Một số mẹo bổ sung để đảm bảo phê duyệt

Liệu có thể chuyển từ Visa L-1 sang visa H-1B hay không? (Phần 2)

 • Hoàn thành tất cả các biểu mẫu bằng mực đen
 • Kiểm tra kỹ số tiền trên séc hoặc lệnh chuyển tiền và địa chỉ nhận thư
 • Hãy ý thức về thời hạn và bắt đầu lên kế hoạch càng sớm càng tốt
 • Tham khảo ý kiến luật sư di trú kiểm tra lại tất cả tài liệu của bạn

Một khi bạn nhận được một sự chấp thuận, bạn thiết lập một sự thay đổi trạng thái L-1 thành H-1B (COS) và có thể bắt đầu làm việc cho công ty mới bắt đầu vào tháng Mười năm đó. Nếu bạn nhận được một sự từ chối, sau đó, về lý thuyết, bạn sẽ tiếp tục làm việc cho công ty ban đầu của bạn bằng visa L-1.

Related posts

Leave a Comment