You are here

SỰ KHÁC NHAU GIỮA VISA L1 VÀ VISA H-1B

Hai visa này đều là thị thực lao động ở Hoa Kỳ mà nhiều người muốn có. Chúng khá giống nhau về  lợi ích, mục đích,… Tuy nhiên, thị thực L1 và H1B cũng có sự khác biệt đáng kể.

L1 và H1
sự khác biệt L1 và H1

Thị thực L1

Mục đích của thị thực L1 là cho phép nhân viên của các công ty đa quốc gia lớn có kinh doanh tại các quốc gia khác nhau được tạm thời chuyển sang Hoa Kỳ. Thị thực được phân loại theo loại công nhân được chuyển giao. Thị thực L1A dành cho người quản lý và giám đốc điều hành, trong khi Visa L1B dành cho những người lao động có kiến ​​thức chuyên môn.

US L1 visa
US L1 visa

Người lao động không phải là giám đốc điều hành hàng đầu nhưng có chuyên môn trong bất kỳ lĩnh vực kiến ​​thức nào có thể sử dụng Thị thực L1B. Trong trường hợp có kiến ​​thức chuyên môn, nhân viên không cần phải có bằng cấp có thể so sánh với trình độ Hoa Kỳ để có đủ điều kiện cho Visa L1, có nghĩa là cho những người có kinh nghiệm nhưng không có trình độ học vấn. Một lợi thế đáng kể của Visa L1 là không có giới hạn về người cần phê duyệt hàng năm.

Người lao động chuyên môn được đưa ra khung thời gian là 5 năm trong khi người sử dụng L1A có thời gian 7 năm. Nếu ai đó muốn thay đổi tình trạng thị thực của mình từ L sang H hoặc ngược lại, họ sẽ tốn thời gian để xin lại. Ví dụ: nếu một người ở Hoa Kỳ đã sử dụng Visa L1A trong khoảng bảy năm và sau đó chuyển sang loại H1, anh ta không thể ở lại đó được 6 năm.

VISA H1B

thị thực H1
thị thực H1

Visa H1B cho phép nhân viên Mỹ từ các nước khác có cơ hội làm việc tại đất nước này. Đó là một thị thực nhập cảnh không nhập cư. Nhân viên được chuyển đổi với loại thị thực này phải tham gia vào các công việc chuyên biệt. Tổng hạn ngạch hàng năm là 65.000. Hơn nữa, những cá nhân có bằng thạc sỹ có thêm một hạn ngạch là 20.000. Những người có loại thị thực này chỉ có thể làm việc tại Hoa Kỳ tối đa là 6 năm. 3 năm chấp thuận có thể được cấp với thời gian kéo dài thêm 3 năm.

Sau năm thứ sáu, có thể xin gia hạn một năm nếu người giữ thẻ H1B áp dụng I-140 365 ngày trước khi thị thực của anh hết hạn. Visa H1B mất nhiều thời gian hơn và có nhiều yêu cầu nghiêm ngặt hơn visa L1, phù hợp hơn với các công ty đa quốc gia. Cả hai thị thực đều có mục đích kép, đó là những người có thể nộp đơn xin thẻ xanh ngay cả khi lưu trú dưới dạng người không di dân ở Hoa Kỳ. Quốc tịch của người nộp đơn là yếu tố chính quyết định phạm vi hiệu lực của thị thực. Visa H1B có thể chuyển nhượng. Người nắm giữ được tự do tham gia vào thị trường chứng khoán và bán hoặc mua bất động sản ở Hoa Kỳ.

 Các điểm Visa L1 khác với H1 Visa

Bảng dưới đây mô tả sự khác biệt giữa Thị thực L1 và H1

Thành phần L1 H1
Điều kiện tiên quyết Người nắm giữ không nhất thiết phải có bằng chủ sở hữu phải có bằng cử nhân hoặc bằng tương đương
Tình trạng Người nắm giữ có thể tìm được việc làm bằng cách lấy các giấy phép làm việc (EAD). Hồ sơ ủy quyền việc làm không được cấp cho chủ sở hữu thị thực H4.
Lương bổng Người nắm giữ có thể nằm trong biên chế của Hoa Kỳ hoặc một công ty nước ngoài. Người nắm giữ chỉ có thể có trên bảng lương công ty ở Mỹ
Khoảng thời gian Khoảng thời gian tối đa cho người giữ visa L1A là bảy năm và đối với chủ sở hữu L1B là năm năm mà không có bất kỳ điều chỉnh nào. Thời gian dành cho chủ thẻ H1 là sáu năm với điều kiện để được điều chỉnh.
Mức lương hiện hành Không có bất kỳ yêu cầu. Người nắm giữ sẽ nhận được khoản tiền lương thực tế hoặc tiền lương hiện hành: có thể tự lựa chọn
Phê duyệt của phòng lao động Người sử dụng lao động không phải nộp một yêu cầu lao động nêu rõ việc thiếu một nơi có thẩm quyền để đáp ứng các yêu cầu cho một vị trí. Người giữ visa L1 không thể thay thế bằng một công nhân Hoa Kỳ Bộ Lao động phải thông qua. Người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ phải xác nhận rằng những công nhân Mỹ có trình độ không có mặt ở bất kỳ vị trí nào
Thẻ xanh Người nắm giữ thẻ có thể nhận được thẻ xanh thông qua loại EBIC và không phải sử dụng quy trình chứng nhận lao động vì có thể rất tốn kém và tốn thời gian. Người có thị thực L1 có thể nhận được thẻ xanh trong vòng một năm. Tuy nhiên, các yếu tố như hạn ngạch quốc gia có thể khiến chủ sở hữu thị thực L1B phải mất nhiều năm mới tìm được thẻ.  Bắt buộc người sử dụng lao động phải có giấy phép cho một thẻ xanh từ giấy chứng nhận lao động PERM
Đơn Các công ty lớn được hưởng lợi từ những đơn thỉnh nguyện của người chủ sở hữu.

Đối với người sử dụng lao động để xin đơn, anh ta phải đáp ứng các yêu cầu sau đây;

  • Có 1000 công nhân ở Hoa Kỳ
  • Nhận được sự chấp thuận của Thị thực 10L1 trong một năm
  • Các công ty con Hoa Kỳ trả 25 triệu đô la Mỹ
Nó là bắt buộc đối với chủ sở hữu để có đơn yêu cầu riêng
Nhà tuyển dụng Nếu một nhân viên (quản lý, điều hành, kỹ năng) đã làm việc trong một công ty nước ngoài trong một năm, một chi nhánh của công ty này có thể nộp đơn xin một Visa L1. Ở đây, người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ được phép thuê một công nhân từ nước ngoài

 

Related posts

Leave a Comment